Harmónia Centrum
Eljön hozzánk az egészségéért?
Mi fáj? Mi a panasza?
Hatékony gyógymód kereső...
Főoldal / Japán masszázs / Kineziológia / Diszlexia kezelése

Diszlexia kezelése

A diszlexia lényege, hogy egyes, egyébként normál képességű gyermekek az anyanyelvi oktatás során olyan mértékben elmaradnak az olvasás-írás területén társaiktól, hogy az

 • lényegesen nehezíti iskolai beilleszkedésüket,
 • negatívan befolyásolja későbbi pályaválasztásukat,
 • csökkenti esélyeiket a társadalmi érvényesülésben, és közülük egyesek, mint funkcionális analfabéták élik le életüket.

Az Ön gyerekénél is ezektől tart, mert nehezen olvas, és a diszlexia tüneteit véli felfedezni?

Mi a diszlexia? Mi a diszgráfia és a diszkalkulia?

diszlexiaA diszlexia olvasási zavar. A nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar.

 • Hangsúlyozottan nem betegség, hisz nem fogyatékosság, hanem csak a képességeknek egyfajta zavara.

Fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől.

 • Problémát okozhat a betűk, szavak, és számok felismerése, leírása.
 • A diszlexiások a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják. Az olvasott szöveget nehezen és hibásan idézik vissza, a lényegét nem tudják visszaadni.

A diszlexia az olvasási zavar, az olvasási képességek elmaradottsága, a beszéddel és az olvasással kapcsolatos részképességzavar. Kapcsolódik hozzá két további részképesség zavara a diszgráfia és a diszkalkulia. A diszgráfia az írászavar, a diszkalkúlia pedig a számolási zavar. Mindhárom zavarnak az egyik kiváltó oka lehet a látásszervi zavar.

A diszlexia okai alapján két típusát különböztetjük meg

Fejlődési diszlexia

 1. Kialakulásáért örökletes okok felelősek.
 2. A születés során szerzett apró károsodások vagy egy baleset következményei is felelősek lehetnek.
 3. Okozhatja az idegrendszer részleges fejletlensége is.

Szerzett diszlexia

 1. A részképességzavart a környezeti tényezők, lelki okok okozzák.
 2. Ekkor a diszlexiának biológiai oka nincs. Az idegrendszerben nincs sérülés, a diszlexiát például
  • érési késés,
  • az olvasástanítás során elkövetett módszertani hiba vagy
  • hátrányos szociális helyzet idézi elő.
 3. A diszlexia oka lehet még a vizuális kultúra túltengése és az összezavart lateralitás (balkezesek átszoktatása) vagy kimaradnak mozgások, pl. kúszás, mászás.

A szerzett diszlexiát másodlagosnak is nevezik.

Kutatások a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia kialakulásával kapcsolatban

A hetvenes évek óta zajló kutatások arra utalnak, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar és esetleg a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia oka az idegrendszeri fejlődés során általában egyéves kor előtt gátlás alá kerülő csecsemőkori primitív reflexek (kereső-szopó reflex, tenyérreflex, Moro-reflex, stb.) egy részének rendellenes fennmaradásában kereshető.

A legújabb kutatások megállapították, hogy a látó-, halló- és mozgáskoordinációs idegi pályák és központok hibátlan működése elengedhetetlen a helyes olvasási és írási készség elsajátításában. A lassabban vezető idegsejteken az impulzusok összetorlódnak, így érthető, hogy innen az ingerület már szabálytalan módon halad tovább a felsőbb idegi központokba.

Diszlexiások esetében olvasáskor a fény által keltett ingerület a látópályában szabálytalan módon jut el az olvasási és írási folyamatban részt vevő felsőbb idegi központokba. Ebből adódik, hogy a válaszreakció is szabálytalan lesz, a két szem mozgató izmai hibás beidegzést kapnak. A két szem egymástól függetlenül, mintegy „bolyong” a fixálandó pont körül, a két szem nem képes egyszerre, ugyanazon pillanatban ugyanarra a pontra /betűre/ tekinteni. Ez nehezíti az olvasást− ebből adódik az olvasási hibák jelentős része, például a sortévesztés, a betűcsere.

Melyek a diszlexia tünetei?

 1. Leggyakoribb tünetei közé tartoznak a betűtévesztések.
 2. Jellemző az olvasás lassúsága és a szövegértés problémái.
 3. A diszlexia jellemzően rossz helyesírással jár együtt. Az írás sokszor csúnya vagy akár olvashatatlan.
 4. A diszlexia további tünetei az emlékezetzavar, a tér-iránnyal kapcsolatos nehézségek, szómegtalálási nehézség, dátumtévesztés, problémák a sorozatokkal, a nyelvi megfogalmazással, és nehézségek a nyelvi feladatokban.
 5. Gyakori, hogy a tanulási zavar nem csak az olvasás, hanem az írás (diszgráfia) és a számolás (diszkalkulia) területét is érinti.

A diszlexiások jellemzően nehezen tanulnak nyelvet. Egyes diszlexiásoknak ez a fő tünete. A diszlexiás gyermeknek gyakran van az írás-olvasáson kívül is valami nyelvi problémája, de ezek nagy része kezelhető. Ritmusérzéke, mozgáskoordinációja általában fejletlen, az irányokat gyakran téveszti.

Iskolakezdés előtt mire figyeljen?

Iskolakezdés előtt a gyereket nem tekintik diszlexiásnak, mert még nincs elmaradás az olvasástudásban, de már ebben a korban jelentkeznek a figyelmeztető jelek:

 • megkésett beszédfejlődés és más beszédzavarok
 • szegényes szókincs, rokon értelmű szavak hiánya
 • érdektelenség a mesék, a versek, a történetek iránt
 • szómegtalálási nehézség
 • ritmuszavar a mozgásban és a beszédben
 • ügyetlenség a kis- és nagyobb mozgásokban
 • a testséma zavartsága
 • rossz tájékozódás a térben és az időben
 • zavart vagy lassan kialakuló lateralitás
 • a rövid távú emlékezet zavara
 • Iskolakezdés után
 • az iskolakezdés előtti tünetek megmaradása
 • betűtévesztések formai (f-t, b-d) vagy hangzásbeli (g-k) alapon
 • betűkihagyások, cserék, a betűk sorrendjének megfordítása
 • rossz kombináció
 • gyakori ismétlések, újrakezdések
 • lassú olvasás
 • rossz szövegértés; ha érti, akkor utána nem emlékszik a tartalomra
 • rossz helyesírás (hosszú-rövid megkülönböztetése, egybe- és különírás, az olvasásban jelentkező betűtévesztések itt is megjelennek)
 • dátumtévesztés
 • nehézségek a nyelvtanulásban, rossz nyelvérzék

Mikor derülhet ki a diszlexia?

A diszlexia ténye a második, harmadik félévben derül ki.

 • Ekkor szembesülnek a szülők azzal, hogy gyermeküknek problémája van az olvasással.
 • Ezt követi a „megbélyegzés” és a hosszadalmas, fárasztó és sokszor eredménytelen procedúra, amit a gyermek és a szülő bejár megoldást keresve.

Valamennyi ismert, vagy valószínűsíthetően diszlexiás gyermek szüleinek tudnia kell azonban: a diszlexiáról nem a gyerek tehet, ő nem buta, nem lusta. Az olvasástanítás, az olvasás problémáit a tanító, a tanár hibájaként sem szabad felróni, ugyanis a diszlexia nem csupán pedagógiai probléma. Ismert diszlexiával, megalapozott diszlexia gyanúval a következő tanévnek nem szabad nekimenni – az iskolai kudarc így eleve kódolt.

Előny, vagy hátrány a diszlexia?

A diszlexia nem betegség, hanem inkább a gondolkodás, az észlelés és a tanulás, tehát általában az információfeldolgozás egy más formája. Köszönhetően az eltérő gondolkodásmódnak a diszlexiások egy része egyes területeken az átlagnál sokkal tehetségesebb. Ezek az eltérések a diszlexia kezelése után is megmaradnak.

Híres diszlexiások

 • Talán a leghíresebb diszlexiás Albert Einstein, a kétszeres Nobel-díjas fizikus, a XX. század legelismertebb tudósa. Bizonyára hallott róla már. Az ő példája is bizonyíték arra, hogy nem jelent leküzdhetetlen hátrányt a diszlexia a tudományos előmenetelben sem.
 • Walt Disney filmjei és Agatha Christie krimijei közül néhányat pedig talán látott vagy olvasott is. Pablo Picasso híres festményei sem lehetnek ismeretlenek Ön előtt. Az ő példájuk is fényes bizonyíték arra, hogy a művészetek területén is hatalmas lehetőségek vannak a diszlexiások előtt.

Ennek a négy zseninek a szakmai pályafutása nagyon távol áll egymástól. Egy dolog azonban közös bennük. Mind a négyen diszlexiások voltak. Ehhez képest azért elég sokra vitték. A saját szakterületükön kevesen voltak képesek még csak megközelíteni is őket.

 • Einsteint folyton összecserélt betűi és olvashatatlan írása sem tudta megakadályozni abban, hogy kétszer is Nobel díjat kapjon.
 • Walt Disney nemcsak egy zseniális kreatív volt, hanem megalapította azt a filmvállalatot, a Walt Disney-t, amelynek kasszasiker filmjei közül Ön is biztos, hogy többet látott már.
 • Agatha Christie egész életében küzdött a betűkkel, de a krimik írásával egész jól boldogult. Hercule Poirot nyomozójának ismertségével talán csak Colombo hadnagy vetekedhet.
 • Azt pedig talán már Ön is mondta gyerekkorában egy-egy Picasso képet megnézve, hogy „ilyen kriksz-krakszot én is tudnék rajzolni”. Aztán valahogy eddig mégsem lettek annyira ismertek az Ön rajzai :).

Winston Churchill, Julius Caesar vagy John Lennon. Biztosan róluk is hallott már.

 • És valószínűleg Önnek sem az ugrik be elsőnek róluk, hogy ők is diszlexiások voltak.
 • Pedig bizony azok voltak. De kit érdekel ez, amikor olyan maradandót alkottak, hogy azóta is emlékezünk rájuk.

Amire Ön most talán átokként gondol, az ő esetükben valóságos áldás volt, mert képességük hiányából hatalmas előnyt tudtak kovácsolni. Önöknek is esélyük van erre.

Melyek a diszlexia előnyei?

Bármilyen furcsának is hat első olvasásra a diszlexia előnyei, de bizony vannak előnyei is.

 • A diszlexiások nem szavakban, hanem képekben gondolkodnak, gyorsan felismerik a jelenségek mögötti struktúrákat. Képesek összefüggésekben gondolkodni, hamar felismerik a problémákat.
 • Képzeletük gazdag, kíváncsian, kreatív és intuitív módon viszonyulnak a világhoz.

Mindennek köszönhetően a diszlexiások között sok tehetséges képzőművésszel, politikussal, színésszel, tudóssal, feltalálóval, zenésszel találkozhatunk.

 • Néhányat már Ön is ismer közülük?
 • Talán az Ön gyereke lesz a következő tehetséges művész, színész, tudós vagy feltaláló. Minden esélye megvan rá, ha egyedi képességei kellő kitartással párosulnak.
 • Ezen képességei érvényesülésében azonban Önnek is nagy felelőssége van.
 • Segítenie kell gyerekét abban, hogy ne a hátrányait, hanem az előnyeit lássa sajátos képességeinek.

A diszlexia következményeiként megjelenő lelki problémák

Az iskolák és az oktatási rendszer csak a mérhető teljesítményt – írást, olvasást, számolást – tudják értékelni, az attól eltérő tehetséget nem. Ezért a diszlexiások az iskolában általában sok kudarcot szenvednek el.

A pedagógus gyakran nem ismeri fel a tanulási zavart. A gyermek pedig természetesen tudja, hogy teljesítménye elmarad az elvárttól, és ennek megfelelően lustának, rosszabb esetben butának fogja tartani magát.

 • A gyermek gyakran szorong, esetleg agresszívvá válik. Pedig ennek nem kellene így történnie, mert semmi oka sincs rá.
 • Csak ő másképp és máshogy lehet sikeres, akár sokkal sikeresebb, mint oktatási rendszer kompatibilis osztálytársai. Ha ő rátalál a sikeressége felé vezető útra, akkor máris nem neki lesz oka szorongani mások előrehaladását látva, hanem sokkal inkább a normális mások irigykedhetnek majd rá, mert neki olyan képességei kerülnek felszínre, amire a normális másoknak esélyük sincs.
 • Diszlexiás gyerekének olyan gondolkodásmódja, látásmódja lehet a birtokában, mint Einsteinnek, Walt Disneynek vagy John Lennonnak. Nem olyan rossz dolog ez a mai világban az érvényesüléshez, nem igaz :).
  • Csak talán nem is tud róla, és nem tudja, hogy hogyan tudná ezt sikeresen felhasználni az érvényesüléséhez.

A kezelés nélkül maradó diszlexiások önértékelése általában rossz. Önképük negatív, ennek következményei pedig egész életükre kihatnak: mivel a gyermek lemarad, kisebb az általa elsajátított tudásanyag, ezért általában alacsony végzettséget igénylő szakmát választ, ahol az olvasással járó feladatok elkerülhetőek.

 • Nagyon fontos, hogy a tanulási zavart időben felismerje a szülő vagy a pedagógus, és a gyermek megfelelő kezelésben részesüljön.

Segítségnyújtás a siker felé vezető képességek felszínre hozatalában

A diszlexia nem betegség, nem is fogyatékosság. Fontos, hogy Ön szülőként gyermekét olyannak fogadja el, amilyen.

 • Dicsérje, biztassa, amikor csak lehet, és ne keserítse el, hogy más gyerekek esetleg ügyesebbek, könnyebben veszik az akadályokat.
 • Keresse meg azokat a területeket, melyeken a gyermek kiemelkedőt tud alkotni, és hagyja, hogy kibontakoztassa képességeit. Ne hasonlítsa a gyermeket másokhoz.
 • Természetesen gyakorolni is kell a gyermekkel, de fontos, hogy a gyakorlás érdekes, változatos legyen, ne váljon monotonná. Minden gyakorlat legyen rövid, az esetleges ismétlés nagyobb időközönként történjen. A gyakori szünetek, a nem tanulási célú közös játékok mellett a gyermek sikerélményhez juttatása is elősegíti fejlődését.

A diszlexia, diszgráfia, hiperaktivitás és hasonló idegrendszeri eredetű tanulási és viselkedési zavarok terápiájában legjobb eredményeket azok a komplex fejlesztő programok mutatják, amelyek nem gyógyszeres kezelésre vagy a hiányzó képességek kompenzációjára helyezik a hangsúlyt, hanem a tünetegyüttes idegrendszeri eredetét próbálják felderíteni, és ennek megfelelő gyakorlatokra épülnek.

 • Ezért hatékony az Agytorna módszere, mert mozgáson keresztül újra szerkeszti az agyat, oldja azokat a blokkokat, ami miatt a probléma kialakult.

Diszlexia kezelése eredményesen

diszlexia kezeléseFontos, hogy szülőként minél előbb szakemberhez forduljon, ha az egyébként értelmes, okos gyermekén akár már óvodás korában is észlel diszlexiára utaló jeleket, vagy ha a gyermeknek aránytalanul nagy nehézséget jelent az olvasás elsajátítása, az iskolával járó kötelezettségek teljesítése.

A fejlesztést a legjobb öt-hat éves korban, még az iskola megkezdése előtt elkezdeni, de még felnőttkorban is jelentős eredményeket lehet elérni.

A diszlexiás gyerekek számára az iskola, az órák nagy terhet jelentenek, ezért mire hazaérnek, nagyon fáradtak. Éppen ezért nem tanácsos a gyermeket azonnal ismét füzet vagy könyv elé ültetni, hasznosabb előbb egy rövid, a szülőkkel együtt végzett mozgás.

A diszlexia kezelésében egyénre szabott terápiával tudok a gyermekek és felnőttek esetében is segíteni. Az Agytorna módszere mint alternatív lehetőség segíti a sokszor már reményvesztetté vált állapot megoldását.

Miből áll a diszlexia kezelése alternatív módon?

Ismerje meg a kezelés menetét gyermeke, vagy saját diszlexiája esetén.

Amikor szülőként úgy dönt, hogy kézbe veszi gyermeke sorsát, és megoldást keres a diszlexiára, tisztában kell lennie azzal, hogy egy folyamat részévé válik.

 • Lehet, hogy már túl vannak több fáradságos vizsgálaton, és lehet, hogy már kissé reményvesztetten keresik a megoldást, hogy megkönnyítsék gyermekük iskolai és mindennapi életét, hogy a tanulás ne okozzon akkora stresszt.
 • Ezért gyakran előfordul, hogy az első alkalommal a Harmónia Centrumba is reményvesztett, a megoldás keresésébe belefáradt gyermek és szülő érkezik, aki a kineziológiában látja a végső megoldást.
 • Ön is így érzi magát?

A diszlexia konzultáción 90 perc szakértő figyelem várja Önt és gyermekét

Érkezésekor ásványvízzel kínáljuk Önt és gyermekét, majd a kölcsönös bemutatkozás történik. Közvetlen személyiségemmel, a technikák segítségével megteremtem azt a légkört, ami a gyermekének a legjobb. Fontos, hogy úgy hozza el gyermekét, hogy tudjon arról, hogy nincs vele baj. Van egy megoldandó feladat, amiben segítséget kap, más megközelítésből.

Mivel a legtöbb esetben gyermekekről van szó, ezért nagyon fontos a bizalom, ami nem csak a gyermek, hanem a szülő felé is irányul. Első alkalommal ezért alapvető dolog a bizalom kialakítása, és fontos hogy a gyermek és a szülő is tudja mi fog történni. A bizonytalanság oldásával jobban érzi magát a kezelés alatt, és oldottabb, vidám légkörben tudunk együtt dolgozni.

Nagyon fontos a biztonság megteremtése, hogy a kezelés ideje alatt a gyermek és a szülő is érezze, hogy ami történik az fontos a számára. A kapcsolat, ami bizony akár hónapokig is eltarthat a kezelés folyamata miatt, a bizalomra épül, és a megértésen és a biztonságon alapul. Ebben a légkörben tud feloldódni a gyermek és a szülő is, hisz mindkettőjükre óriási terhet rak a diszlexia ténye.

A gyermek magában is érzi, hogy valami nincs teljesen rendben, hogy

 • neki valami miatt kicsit nehezebben mennek a dolgok, mint a többieknek, hogy
 • ő másképp látja a világot, mint a többiek, hogy
 • vannak helyzetek, amikor nem értik meg a reakcióit, pedig számára az a természetes. Aztán elkezdik vizsgálgatni és rányomnak egy pecsétet. DISZLEXIÁS

A kineziológia Agytorna módszere alternatív megoldást nyújt a problémára.

Ezért kedves szülő, részletesen leírom mi fog történni gyermekével, amikor első alkalommal elhozza, hogy megoldást keressünk a diszlexia kezelésére. Kérem, hogy figyelmesen olvassa végig.

Az első alkalomkor, a szülő jelenlétében részletesen átbeszéljük azokat a „tüneteket”, amelyek a diszlexia gyanúját ébresztették a szülőben. Vagy már a pedagógus, óvónő észrevétele alapján a konkrét problémákat beszéljük meg.

A hatékony tanulás feltétele az összehangolt, integrált agyműködés. Ezért első alkalommal egy teljes körű felmérésen vesz részt a gyermek, hogy kiderítsük, van-e bármilyen ok, ami ezt akadályozza.

 1. Átbeszéljük a gyermek születésének körülményeit. Történt-e bármi trauma a várandósság ideje alatt. Megbeszéljük a születés utáni fejlődés folyamatát, a gyermek mozgásának fejlődését: kúszás, mászás, járás. Míg a szülővel beszélgetünk, a gyermek közben rajzolgathat, játszhat.
 2. A Bach virágterápia kártyáinak segítségével kiteszteljük izomteszttel, milyen megerősítésre van a gyermeknek szüksége.
  • A virágkártyák lelkiállapotokat jelenítenek meg. Ez azért nagyon fontos, mert a kicsi gyermek még érzelmi lény, nem tud konkrétan beszélni a problémáiról, Ő „csak„ érzi, hogy valami nincs rendben, és viselkedésével reagálja le. Ez a szülő számára is nagyon fontos információ, mert így visszaigazolást kaphat arra, mi zajlik gyermeke lelkében. A kiválasztott virágok esszenciáinak otthoni fogyasztása segíti a gyermek lelki egyensúlyának megteremtését.
 3. A kineziológia segítségével összehangoljuk a jobb-bal agyféltekét, a tanuláshoz szükséges fizikai készségeket.
  • Ezekbe a fizikai készségekbe a látás, hallás, a két kéz, a test két oldala, és a két agyfélteke tartozik. Összehangolásra kerül továbbá a test és az agy kapcsolata, hogy a gondolatot cselekvés kövesse. Ez azért fontos, hogy ne akadjon el az információ, mert ez is lassítja a tanulást, gondolkodást. Összehangolásra kerül a három agyi dimenzió, amibe a jobb-bal (Lateralitás), a fent-lent (Központosítás) és az elől-hátul (Fókusz) tartozik bele.
  • A kineziológiai kezelés izomtesztelést használ. Ez nagyon egyszerű, de hatékony módja annak, hogy a test-elme rendszerből a problémához kapcsolódó és a megoldást segítő információkat begyűjtsük. A kezeléskor gyermeke karjára enyhe nyomást gyakorolok, miközben például a látás vizsgálatánál a tekintetirányokat tesztelem. A blokkolódott tekintetiránynál elernyed az izom, amelyiknél nincs probléma ott erősen tart. Így kommunikál a kineziológus a testtel, hisz a test mindent tud, és el is árul. A  probléma is a testben keletkezett, és a megoldás is benne van. Az izomteszt egy visszajelző rendszer, ami a kineziológiai munka alapja.
  • A kezelés különböző testhelyzetben történik. Van, amikor álló helyzetben, vagy ülve, vagy pedig kényelmesen fekvő helyzetben.
  • A kitesztelt problémák oldása pedig egyszerű és játékos mozgás gyakorlatokkal, vagy mozdulatokkal, stressz indikátor pontok érintésével, tartásával történik.
 4. Otthonra egyszerű alapgyakorlatból álló feladatot kap a gyermek, amit rendszeresen végezve emeli az energia szintjét, tiszta és világos gondolatokat eredményez, mozgásba hozza és oldja a stressz és a feszültséget.

Az első alkalommal minden esetben ez történik. A további kezeléseket viszont a felmérés alapján az Ön gyermekének személyére szabottan állítjuk össze. A második és további kezelések alkalmával mindig átbeszéljük, mi történt az előző kezelés óta, és folytatjuk az egyénre szabott terápiát.

A kezelés végén összefoglaljuk és kiértékeljük a vizsgálat eredményét, hogy a szülő is konkrét képet kapjon gyermekéről, és megbeszéljük a további kezelések folyamatát és menetét.

Amikor gyermekekkel foglalkozom, a szülő/ szülők is szoktak járni kineziológia kezelésre, annak érdekében, hogy a gyermeknél minél nagyobb eredményeket érjünk el. Sokszor a szülőnek is voltak/ vannak nehézségei, és ezt a gyerekek leképzik magukra „szeretetből”. Mivel a szülővel való konzultáció a gyermekre is hat, így mindenkinek nyereséges a terápia.

A konzultáció zárásaként pozitív megerősítést húznak, a szülőnek is tesztelek a Bach-virágterápia kártyái közül, hiszen az Ő lelkére is nagy terhet ró, rá is hat gyermeke problémája.

Gyermekénél diszlexiát állapítottak meg?

 • Gazsó Csilla kineziológusGyermeke olvasási nehézségeire keresi a megoldást, és szeretne segítséget kapni Gazsó Csilla kineziológustól?
 • Kineziológusunk a kezelésre előzetes bejelentkezés után várja Önöket.
 • Munkaidőben hívja a 06-1-269-2946-os telefonszámunkat. Ne halogassa a hívást, mert addig is nehéz napokat okoz gyermekének.
 • Vagy töltse ki az űrlapot. Az űrlapon adja meg elérhetőségét, és kollégánk visszahívja Önt.
 • Segítse gyereke a képességei érvényesülése előtt tornyosuló akadályok lebontásában. Az Önöknek olyan komoly nehézséget okozó akadályok, az olvasás zavara lebontható, elhárítható.

Gyógyulásához kérjen információt most, mert egészsége a legdrágább kincse, és így tudunk segíteni

Az Ön neve*:
E-mail címe*:
Telefonszáma*:
Üzenete*:
Ellenőrző kérdés *: (Mi Magyarország fővárosa?)
 

A *-gal jelölt mezőket mindenképp töltse ki!
Adatait bizalmasan kezeljük. Harmadik félnek nem adjuk ki. 1 munkanapon belül visszahívjuk.