Harmónia Centrum
Eljön hozzánk az egészségéért?
(+36-1)269-2946
Mi fáj? Mi a panasza?
Hatékony gyógymód kereső...
Főoldal / Kineziológia / Diszlexia kezelése

Diszlexia kezelése

A diszlexia lényege, hogy egyes, egyébként normál képességű gyermekek az anyanyelvi oktatás során olyan mértékben elmaradnak az olvasás-írás területén társaiktól, hogy az

 • lényegesen nehezíti iskolai beilleszkedésüket,
 • negatívan befolyásolja későbbi pályaválasztásukat,
 • csökkenti esélyeiket a társadalmi érvényesülésben, és közülük egyesek, mint funkcionális analfabéták élik le életüket.

Az Ön gyerekénél is ezektől tart, mert nehezen olvas, és a diszlexia tüneteit véli felfedezni?

Mi a diszlexia? Mi a diszgráfia és a diszkalkulia?

diszlexiaA diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar. Hangsúlyozottan nem betegség, hisz nem fogyatékosság, hanem csak a képességeknek egyfajta zavara.

Fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől. Problémát okozhat a betűk, szavak, és számok felismerése, leírása. A diszlexiások a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják. Az olvasott szöveget nehezen és hibásan idézik vissza, a lényegét nem tudják visszaadni.

A diszlexia az olvasási zavar, az olvasási képességek elmaradottsága, a beszéddel és az olvasással kapcsolatos részképességzavar. Kapcsolódik hozzá két további részképesség zavara a diszgráfia és a diszkalkulia. A diszgráfia az írászavar, a diszkalkúlia pedig a számolási zavar. Mindhárom zavarnak az egyik kiváltó oka lehet a látásszervi zavar.

A diszlexiának két típusát különböztetjük meg

 • Fejlődési diszlexia:
  • Kialakulásáért örökletes okok, a születés során szerzett apró károsodások vagy egy baleset következményei a felelősek. Okozhatja az idegrendszer részleges fejletlensége is.
 • Szerzett diszlexia:
  • A részképességzavart a környezeti tényezők, lelki okok okozzák. Ekkor a diszlexiának biológiai oka nincs. Az idegrendszerben nincs sérülés, a diszlexiát például érési késés, az olvasástanítás során elkövetett módszertani hiba vagy hátrányos szociális helyzet idézi elő. A diszlexia oka lehet még a vizuális kultúra túltengése és az összezavart lateralitás (balkezesek átszoktatása) vagy kimaradnak mozgások, pl. kúszás, mászás.
  • A szerzett diszlexiát másodlagosnak is nevezik.

Kutatások a diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával kapcsolatban

A hetvenes évek óta zajló kutatások arra utalnak, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar és esetleg a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia oka az idegrendszeri fejlődés során általában egyéves kor előtt gátlás alá kerülő csecsemőkori primitív reflexek (kereső-szopó reflex, tenyérreflex, Moro-reflex, stb.) egy részének rendellenes fennmaradásában kereshető.

A legújabb kutatások megállapították, hogy a látó-, halló- és mozgáskoordinációs idegi pályák és központok hibátlan működése elengedhetetlen a helyes olvasási és írási készség elsajátításában. A lassabban vezető idegsejteken az impulzusok összetorlódnak, így érthető, hogy innen az ingerület már szabálytalan módon halad tovább a felsőbb idegi központokba.

Diszlexiások esetében olvasáskor a fény által keltett ingerület a látópályában szabálytalan módon jut el az olvasási és írási folyamatban részt vevő felsőbb idegi központokba. Ebből adódik, hogy a válaszreakció is szabálytalan lesz, a két szem mozgató izmai hibás beidegzést kapnak. A két szem egymástól függetlenül, mintegy „bolyong” a fixálandó pont körül, a két szem nem képes egyszerre, ugyanazon pillanatban ugyanarra a pontra /betűre/ tekinteni. Ez nehezíti az olvasást− ebből adódik az olvasási hibák jelentős része, például a sortévesztés, a betűcsere.

Melyek a diszlexia tünetei?

 1. Leggyakoribb tünetei közé tartoznak a betűtévesztések.
 2. Jellemző az olvasás lassúsága és a szövegértés problémái.
 3. A diszlexia jellemzően rossz helyesírással jár együtt. Az írás sokszor csúnya vagy akár olvashatatlan.
 4. A diszlexia további tünetei az emlékezetzavar, a tér-iránnyal kapcsolatos nehézségek, szómegtalálási nehézség, dátumtévesztés, problémák a sorozatokkal, a nyelvi megfogalmazással, és nehézségek a nyelvi feladatokban.
 5. Gyakori, hogy a tanulási zavar nem csak az olvasás, hanem az írás (diszgráfia) és a számolás (diszkalkulia) területét is érinti.

A diszlexiások jellemzően nehezen tanulnak nyelvet. Egyes diszlexiásoknak ez a fő tünete. A diszlexiás gyermeknek gyakran van az írás-olvasáson kívül is valami nyelvi problémája, de ezek nagy része kezelhető. Ritmusérzéke, mozgáskoordinációja általában fejletlen, az irányokat gyakran téveszti.

Iskolakezdés előtt mire figyeljen?

Iskolakezdés előtt a gyereket nem tekintik diszlexiásnak, mert még nincs elmaradás az olvasástudásban, de már ebben a korban jelentkeznek a figyelmeztető jelek:

 • megkésett beszédfejlődés és más beszédzavarok
 • szegényes szókincs, rokon értelmű szavak hiánya
 • érdektelenség a mesék, a versek, a történetek iránt
 • szómegtalálási nehézség
 • ritmuszavar a mozgásban és a beszédben
 • ügyetlenség a kis- és nagyobb mozgásokban
 • a testséma zavartsága
 • rossz tájékozódás a térben és az időben
 • zavart vagy lassan kialakuló lateralitás
 • a rövid távú emlékezet zavara
 • Iskolakezdés után
 • az iskolakezdés előtti tünetek megmaradása
 • betűtévesztések formai (f-t, b-d) vagy hangzásbeli (g-k) alapon
 • betűkihagyások, cserék, a betűk sorrendjének megfordítása
 • rossz kombináció
 • gyakori ismétlések, újrakezdések
 • lassú olvasás
 • rossz szövegértés; ha érti, akkor utána nem emlékszik a tartalomra
 • rossz helyesírás (hosszú-rövid megkülönböztetése, egybe- és különírás, az olvasásban jelentkező betűtévesztések itt is megjelennek)
 • dátumtévesztés
 • nehézségek a nyelvtanulásban, rossz nyelvérzék

Mikor derülhet ki a diszlexia?

A diszlexia ténye a második, harmadik félévben derül ki. Ekkor szembesülnek a szülők azzal, hogy gyermeküknek problémája van az olvasással. Ezt követi a „megbélyegzés” és a hosszadalmas, fárasztó és sokszor eredménytelen procedúra, amit a gyermek és a szülő bejár megoldást keresve.

Valamennyi ismert, vagy valószínűsíthetően diszlexiás gyermek szüleinek tudnia kell azonban: a diszlexiáról nem a gyerek tehet, ő nem buta, nem lusta. Az olvasástanítás, az olvasás problémáit a tanító, a tanár hibájaként sem szabad felróni, ugyanis a diszlexia nem csupán pedagógiai probléma. Ismert diszlexiával, megalapozott diszlexia gyanúval a következő tanévnek nem szabad nekimenni – az iskolai kudarc így eleve kódolt.

Előny, vagy hátrány a diszlexia?

A diszlexia nem betegség, hanem inkább a gondolkodás, az észlelés és a tanulás, tehát általában az információfeldolgozás egy más formája. Köszönhetően az eltérő gondolkodásmódnak a diszlexiások egy része egyes területeken az átlagnál sokkal tehetségesebb. Ezek az eltérések a diszlexia kezelése után is megmaradnak.

Híres diszlexiások

Albert Einstein, bizonyára hallott róla már. Walt Disney filmjei és Agatha Christie krimijei közül néhányat pedig talán látott vagy olvasott is. Pablo Picasso híres festményei sem lehetnek ismeretlenek Ön előtt.

Ez a négy zseni nagyon távol áll egymástól, egy dolog azonban közös bennük. Mind a négyen diszlexiások voltak. Ehhez képest azért elég sokra vitték. A saját szakmájukban kevesen voltak képesek még csak megközelíteni is őket.

 • Einsteint folyton összecserélt betűi és olvashatatlan írása sem tudta megakadályozni abban, hogy kétszer is Nobel díjat kapjon.
 • Walt Disney nemcsak egy zseniális kreatív volt, hanem megalapította azt a filmvállalatot, a Walt Disney-t, amelynek kasszasiker filmjei közül Ön is biztos, hogy többet látott már.
 • Agatha Christie egész életében küzdött a betűkkel, de a krimik írásával egész jól boldogult. Hercule Poirot nyomozójának ismertségével talán csak Colombo hadnagy vetekedhet.
 • Azt pedig talán már Ön is mondta gyerekkorában egy-egy Picasso képet megnézve, hogy „ilyen kriksz-krakszot én is tudnék rajzolni”. Aztán valahogy eddig mégsem lettek annyira ismertek az Ön rajzai.

Winston Churchill, Julius Caesar vagy John Lennon. Biztosan róluk is hallott már. És valószínűleg Önnek sem az ugrik be elsőnek róluk, hogy bizony ők is diszlexiások voltak.

Amire Ön most talán átokként gondol, az ő esetükben valóságos áldás volt, mert képességük hiányából hatalmas előnyt tudtak kovácsolni. Önöknek is esélyük van erre.

Melyek a diszlexia előnyei?

Bármilyen furcsának is hat első olvasásra a diszlexia előnyei, de bizony vannak előnyei is.

 • A diszlexiások nem szavakban, hanem képekben gondolkodnak, gyorsan felismerik a jelenségek mögötti struktúrákat, hamar felismerik a problémákat.
 • Képzeletük gazdag, kíváncsian, kreatív és intuitív módon viszonyulnak a világhoz.

Mindennek köszönhetően a diszlexiások között sok tehetséges képzőművésszel, politikussal, színésszel, tudóssal, feltalálóval, zenésszel találkozhatunk.

 • Néhányat már Ön is ismer közülük?
 • Talán az Ön gyereke lesz a következő tehetséges művész, színész, tudós vagy feltaláló. Minden esélye megvan rá.

A diszlexia következményeiként megjelenő lelki problémák

Az iskolák és az oktatási rendszer csak a mérhető teljesítményt – írást, olvasást, számolást – tudják értékelni, az attól eltérő tehetséget nem. Ezért a diszlexiások az iskolában általában sok kudarcot szenvednek el. A pedagógus gyakran nem ismeri fel a tanulási zavart. A gyermek pedig természetesen tudja, hogy teljesítménye elmarad az elvárttól, és ennek megfelelően lustának, rosszabb esetben butának fogja tartani magát. A gyermek gyakran szorong, esetleg agresszívvá válik. Pedig ennek nem kellene így történnie, mert semmi oka sincs rá. Csak ő másképp és máshogy lehet sikeres, akár sokkal sikeresebb, mint oktatási rendszer kompatibilis osztálytársai. Ha ő rátalál a sikeressége felé vezető útra, akkor máris nem neki lesz oka szorongani mások előrehaladását látva, hanem sokkal inkább a normális mások irigykedhetnek majd rá, mert neki olyan képességei kerülnek felszínre, amire a normális másoknak esélyük sincs.

A kezelés nélkül maradó diszlexiások önértékelése általában rossz. Önképük negatív, ennek következményei pedig egész életükre kihatnak: mivel a gyermek lemarad, kisebb az általa elsajátított tudásanyag, ezért általában alacsony végzettséget igénylő szakmát választ, ahol az olvasással járó feladatok elkerülhetőek. Nagyon fontos, hogy a tanulási zavart időben felismerje a szülő vagy a pedagógus, és a gyermek megfelelő kezelésben részesüljön.

Segítségnyújtás a siker felé vezető képességek felszínre hozatalában

A diszlexia nem betegség, nem is fogyatékosság. Fontos, hogy Ön szülőként gyermekét olyannak fogadja el, amilyen.

 • Dicsérje, biztassa, amikor csak lehet, és ne keserítse el, hogy más gyerekek esetleg ügyesebbek, könnyebben veszik az akadályokat.
 • Keresse meg azokat a területeket, melyeken a gyermek kiemelkedőt tud alkotni, és hagyja, hogy kibontakoztassa képességeit. Ne hasonlítsa a gyermeket másokhoz.
 • Természetesen gyakorolni is kell a gyermekkel, de fontos, hogy a gyakorlás érdekes, változatos legyen, ne váljon monotonná. Minden gyakorlat legyen rövid, az esetleges ismétlés nagyobb időközönként történjen. A gyakori szünetek, a nem tanulási célú közös játékok mellett a gyermek sikerélményhez juttatása is elősegíti fejlődését.

A diszlexia, diszgráfia, hiperaktivitás és hasonló idegrendszeri eredetű tanulási és viselkedési zavarok terápiájában legjobb eredményeket azok a komplex fejlesztő programok mutatják, amelyek nem gyógyszeres kezelésre vagy a hiányzó képességek kompenzációjára helyezik a hangsúlyt, hanem a tünetegyüttes idegrendszeri eredetét próbálják felderíteni, és ennek megfelelő gyakorlatokra épülnek. Ezért hatékony az Agytorna módszere, mert mozgáson keresztül újra szerkeszti az agyat, oldja azokat a blokkokat, ami miatt a probléma kialakult.

Diszlexia kezelése eredményesen

diszlexia kezeléseFontos, hogy szülőként minél előbb szakemberhez forduljon, ha az egyébként értelmes, okos gyermekén akár már óvodás korában is észlel diszlexiára utaló jeleket, vagy ha a gyermeknek aránytalanul nagy nehézséget jelent az olvasás elsajátítása, az iskolával járó kötelezettségek teljesítése.

A fejlesztést a legjobb öt-hat éves korban, még az iskola megkezdése előtt elkezdeni, de még felnőttkorban is jelentős eredményeket lehet elérni.

A diszlexiás gyerekek számára az iskola, az órák nagy terhet jelentenek, ezért mire hazaérnek, nagyon fáradtak. Éppen ezért nem tanácsos a gyermeket azonnal ismét füzet vagy könyv elé ültetni, hasznosabb előbb egy rövid, a szülőkkel együtt végzett mozgás.

A diszlexia kezelésében egyénre szabott terápiával tudok a gyermekek és felnőttek esetében is segíteni. Az Agytorna módszere mint alternatív lehetőség segíti a sokszor már reményvesztetté vált állapot megoldását.

Miből áll a diszlexia kezelése alternatív módon?

Ismerje meg a kezelés menetét gyermeke, vagy saját diszlexiája esetén.

Amikor szülőként úgy dönt, hogy kézbe veszi gyermeke sorsát, és megoldást keres a diszlexiára, tisztában kell lennie azzal, hogy egy folyamat részévé válik.

 • Lehet, hogy már túl vannak több fáradságos vizsgálaton, és lehet, hogy már kissé reményvesztetten keresik a megoldást, hogy megkönnyítsék gyermekük iskolai és mindennapi életét, hogy a tanulás ne okozzon akkora stresszt.
 • Ezért gyakran előfordul, hogy az első alkalommal a Harmónia Centrumba is reményvesztett, a megoldás keresésébe belefáradt gyermek és szülő érkezik, aki a kineziológiában látja a végső megoldást.
 • Ön is így érzi magát?

A diszlexia konzultáción 90 perc szakértő figyelem várja Önt és gyermekét

Érkezésekor ásványvízzel kínáljuk Önt és gyermekét, majd a kölcsönös bemutatkozás történik. Közvetlen személyiségemmel, a technikák segítségével megteremtem azt a légkört, ami a gyermekének a legjobb. Fontos, hogy úgy hozza el gyermekét, hogy tudjon arról, hogy nincs vele baj, van egy megoldandó feladat, amiben segítséget kap, más megközelítésből.

Mivel a legtöbb esetben gyermekekről van, szó, ezért nagyon fontos a bizalom, ami nem csak a gyermek, hanem a szülő felé is irányul. Első alkalommal ezért alapvető dolog a bizalom kialakítása, és fontos hogy a gyermek és a szülő is tudja mi fog történni. A bizonytalanság oldásával jobban érzi magát a kezelés alatt, és oldottabb, vidám légkörben tudunk együtt dolgozni.

Nagyon fontos a biztonság megteremtése, hogy a kezelés ideje alatt a gyermek és a szülő is érezze, hogy ami történik az fontos a számára. A kapcsolat, ami bizony akár hónapokig is eltarthat a kezelés folyamata miatt, a bizalomra épül, és a megértésen és a biztonságon alapul. Ebben a légkörben tud feloldódni a gyermek és a szülő is, hisz mindkettőjükre óriási terhet rak a diszlexia ténye.

A gyermek magában is érzi, hogy valami nincs teljesen rendben, hogy

 • neki valami miatt kicsit nehezebben mennek a dolgok, mint a többieknek, hogy
 • ő másképp látja a világot, mint a többiek, hogy
 • vannak helyzetek, amikor nem értik meg a reakcióit, pedig számára az a természetes. Aztán elkezdik vizsgálgatni és rányomnak egy pecsétet. DISZLEXIÁS

A kineziológia Agytorna módszere alternatív megoldást nyújt a problémára.

Ezért kedves szülő, részletesen leírom mi fog történni gyermekével, amikor első alkalommal elhozza, hogy megoldást keressünk a diszlexia kezelésére. Kérem, hogy figyelmesen olvassa végig.

Az első alkalomkor, a szülő jelenlétében részletesen átbeszéljük azokat a „tüneteket”, amelyek a diszlexia gyanúját ébresztették a szülőben. Vagy már a pedagógus, óvónő észrevétele alapján a konkrét problémákat beszéljük meg.

A hatékony tanulás feltétele az összehangolt, integrált agyműködés. Ezért első alkalommal egy teljes körű felmérésen vesz részt a gyermek, hogy kiderítsük, van- e bármilyen ok, ami ezt akadályozza.

 1. Átbeszéljük a gyermek születésének körülményeit. Történt-e bármi trauma a várandósság ideje alatt. Megbeszéljük a születés utáni fejlődés folyamatát, a gyermek mozgásának fejlődését: kúszás, mászás, járás. Míg a szülővel beszélgetünk, a gyermek közben rajzolgathat, játszhat.
 2. A Bach virágterápia kártyáinak segítségével kiteszteljük izomteszttel, milyen megerősítésre van a gyermeknek szüksége.
  • A virágkártyák lelkiállapotokat jelenítenek meg. Ez azért nagyon fontos, mert a kicsi gyermek még érzelmi lény, nem tud konkrétan beszélni a problémáiról, Ő „csak„ érzi, hogy valami nincs rendben, és viselkedésével reagálja le. Ez a szülő számára is nagyon fontos információ, mert így visszaigazolást kaphat arra, mi zajlik gyermeke lelkében. A kiválasztott virágok esszenciáinak otthoni fogyasztása segíti a gyermek lelki egyensúlyának megteremtését.
 3. A kineziológia segítségével összehangoljuk a jobb-bal agyféltekét, a tanuláshoz szükséges fizikai készségeket.
  • Ezekbe a fizikai készségekbe a látás, hallás, a két kéz, a test két oldala, és a két agyfélteke tartozik. Összehangolásra kerül továbbá a test és az agy kapcsolata, hogy a gondolatot cselekvés kövesse. Ez azért fontos, hogy ne akadjon el az információ, mert ez is lassítja a tanulást, gondolkodást. Összehangolásra kerül a három agyi dimenzió, amibe a jobb-bal (Lateralitás), a fent-lent (Központosítás) és az elől-hátul (Fókusz) tartozik bele.
  • A kineziológiai kezelés izomtesztelést használ. Ez nagyon egyszerű, de hatékony módja annak, hogy a test-elme rendszerből a problémához kapcsolódó és a megoldást segítő információkat begyűjtsük. A kezeléskor Csilla gyermeke karjára enyhe nyomást gyakorol, miközben például a látás vizsgálatánál a tekintetirányokat teszteli. A blokkolódott tekintetiránynál elernyed az izom, amelyiknél nincs probléma ott erősen tart. Így kommunikál a kineziológus a testtel, hisz a test mindent tud, és el is árul. A  probléma is a testben keletkezett, és a megoldás is benne van. Az izomteszt egy visszajelző rendszer, ami a kineziológiai munka alapja.
  • A kezelés különböző testhelyzetben történik. Van, amikor álló helyzetben, vagy ülve, vagy pedig kényelmesen fekvő helyzetben.
  • A kitesztelt problémák oldása pedig egyszerű és játékos mozgás gyakorlatokkal, vagy mozdulatokkal, stressz indikátor pontok érintésével, tartásával történik.
 4. Otthonra egyszerű alapgyakorlatból álló feladatot kap a gyermek, amit rendszeresen végezve emeli az energia szintjét, tiszta és világos gondolatokat eredményez, mozgásba hozza és oldja a stressz és a feszültséget.

Az első alkalommal minden esetben ez történik. A további kezeléseket viszont a felmérés alapján az Ön gyermekének személyére szabottan állítjuk össze. A második és további kezelések alkalmával mindig átbeszéljük, mi történt az előző kezelés óta, és folytatjuk az egyénre szabott terápiát.

A kezelés végén összefoglaljuk és kiértékeljük a vizsgálat eredményét, hogy a szülő is konkrét képet kapjon gyermekéről, és megbeszéljük a további kezelések folyamatát és menetét.

Amikor gyermekekkel foglalkozom, a szülő/ szülők is szoktak járni kineziológia kezelésre, annak érdekében, hogy a gyermeknél minél nagyobb eredményeket érjünk el. Sokszor a szülőnek is voltak/ vannak nehézségei, és ezt a gyerekek leképzik magukra „szeretetből”. Mivel a szülővel való konzultáció a gyermekre is hat, így mindenkinek nyereséges a terápia.

A konzultáció zárásaként pozitív megerősítést húznak, a szülőnek is tesztelek a Bach-virágterápia kártyái közül, hiszen az Ő lelkére is nagy terhet ró, rá is hat gyermeke problémája.

Gyermekénél diszlexiát állapítottak meg?

 • Gazsó Csilla kineziológusGyermeke olvasási nehézségeire keresi a megoldást, és szeretne segítséget kapni Gazsó Csilla kineziológustól?
 • Kineziológusunk a kezelésre előzetes bejelentkezés után várja Önöket.
 • Munkaidőben hívja a 06-1-269-2946-os telefonszámunkat. Ne halogassa a hívást, mert addig is nehéz napokat okoz gyermekének.
 • Vagy töltse ki az űrlapot. Az űrlapon adja meg elérhetőségét, és kollégánk visszahívja Önt.

Gyógyulásához kérjen információt most, mert egészsége a legdrágább kincse, és így tudunk segíteni

Az Ön neve*:
E-mail címe*:
Telefonszáma*:
Üzenete*:
Ellenőrző kérdés *: (Mi Magyarország fővárosa?)
 

A *-gal jelölt mezőket mindenképp töltse ki!
Adatait bizalmasan kezeljük. Harmadik félnek nem adjuk ki. 1 munkanapon belül visszahívjuk.