Harmónia Centrum
Eljön hozzánk az egészségéért?
(+36-1)269-2946
Mi fáj? Mi a panasza?
Hatékony gyógymód kereső...

Adatvédelem és az adatkezelés szabályai a Harmónia Centrum weblapján

Felhasználási feltételek

1. Szerzői jogvédelem

A www.harmonia-centrum.hu honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy a weboldalra látogató internetező az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A ZEBA MED Kereskedelmi Kft. a weboldal bármely tartalmának, bármilyen módszerrel történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntart.

A ZEBA MED Kereskedelmi Kft. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlap látogatója a honlapon megtalálható tartalmakat kizárólag saját személyes használat céljára a számítógépére letöltse, és ott megőrizhető formában rögzítse, illetve kinyomtassa. Arra azonban nem ad engedélyt, hogy a tartalmat harmadik fél számára bármilyen módon és formában hozzáférhetővé tegye.

A www.harmonia-centrum.hu weblapján található anyagokat kizárólag a ZEBA MED Kereskedelmi Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részében módosítani, harmadik fél számára továbbítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

2. Weblap tartalma, felelősség

A honlapot a ZEBA MED Kereskedelmi Kft. az általa üzemeltetett Harmónia Centrum egészségügyi szolgáltatásainak internetes publikálására, és az érdeklődők széles körű tájékoztatására hozta létre. Az összeállított tartalmakat a lehető legnagyobb gondossággal állította össze. A honlapon olvasható anyagok azonban elsősorban ismeretterjesztő és tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik, és nem is helyettesíthetik a körültekintő kivizsgálást, és az orvosokkal és gyógytornászokkal való személyes konzultációt.

3. Regisztráció

Hírlevelet kizárólag azoknak küldünk, akik feliratkoztak rá. Minden egyes kiküldött hírlevél tartalmaz leiratkozó linket is, ahol a hírlevelet megkapó bármikor leiratkozhat.

Kizárólag az egészséggel és egészségvédelemmel kapcsolatos információkat továbbítjuk hírleveleinkben.

Adatkezelési Tájékoztató

A ZEBA MED Kereskedelmi Kft., mint a www.harmonia-centrum.hu domainen elérhető weblap (a továbbiakban: „Weblap”) üzemeltetője itt teszi közzé a Weblap és a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weblap böngészésének és használatának megkezdésével a Weblapra látogató felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadja az ebben a Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt. Ezért kérjük, hogy a Weblap használata előtt figyelmesen olvassa végig ezt az Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban „Tájékoztató”).

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weblapot üzemeltető ZEBA MED Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

 • Székhelye: 1026. Budapest, Házmán utca 15. 1. emelet 5.
 • Telephelye: 1055. Budapest, Honvéd utca 22.
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-908573
 • Képviseli: Zentai Ágnes ügyvezető
 • E-mail címe: info@harmonia-centrum.hu
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-99519/2016.

A Weblapra feltöltött adatokat szerződéses partnerünk saját szerverén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk. Az adatokról minden nap biztonsági másolat készül, amely más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolható, arra az esetre, ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerveren tárolt adatok. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.

A Felhasználók a Weblapon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weblap szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
 • A Weblap használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weblapra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

I.  A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1) Milyen személyes adatokat kérünk be?

A) Szolgáltatások iránti érdeklődéskor

Szolgáltatások iránti érdeklődéskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
B) A Blogértesítőre való feliratkozáskor
 • e-mail cím
C) A blogbejegyzésekhez történő hozzászólás írásakor

A Felhasználó a „Blog” menüpont (http://www.harmonia-centrum.hu/blog/) alatt szereplő blogbejegyzésekhez hozzászólást írhat. Ehhez a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • keresztnév (teljes név)
 • e-mail cím

A hozzászólás írásakor a megfelelő mező bejelölésével a Felhasználónak lehetősége van értesítést kérni arról, ha az adott blogbejegyzéshez új hozzászólás érkezik.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

2) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weblapról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a Weblapon a Felhasználó által űrlapon keresztül elküldött érdeklődésre való válaszadás és kapcsolattartás;
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az új blogbejegyzésekről történő értesítés, amelyhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta a Blogértésítőre való feliratkozással;

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését.

3) A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az 1. A)-C) pontokban írt funkciók használatával (pl. a Blogértésítőre való feliratkozással) a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weblapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A regisztrációkor és a szolgáltatások iránti érdeklődéskor megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag az érdeklődésre adott válasz valamint a kapcsolattartás, illetve feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából tárolja. Az adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az egészségügyi szolgáltatás iránti érdeklődés megválaszolása és teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre, pl. az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő orvosok, gyógymasszőrök, természetgyógyászok. A szerződéses kapcsolatban lévő alvállalkozók az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a szolgáltatás iránti érdeklődés megválaszolására használják.

5) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@harmonia-centrum.hu e-mail címen és postai levélben a következő postai címen: 1055. Budapest, Honvéd utca 22. Mindkét esetben szükséges a személyazonosság igazolása és a levelezési cím megadása. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@harmonia-centrum.hu e-mail címen vagy a 1055. Budapest, Honvéd utca 22. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését az info@harmonia-centrum.hu e-mail címén vagy postai úton a 1055. Budapest, Honvéd utca 22. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési címe megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@harmonia-centrum.hu  e-mail címen, illetve a 1055. Budapest, Honvéd utca 22. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli adatbázisából, és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

II. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

1) Milyen információkat gyűjtünk a Weblap használatával összefüggésben?

Ha a Felhasználó a Weblapon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weblapra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weblappal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weblap használata során generálódnak, és amelyeket a Weblapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weblapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weblapon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weblap küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weblappal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weblapra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weblap látogatottságát és a Weblapon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weblapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weblapra látogatási adatok nyomon követése, és a Weblap használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weblap funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weblap teljes használatáról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weblap használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb oldalak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weblap használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

III. Linkek

A ZEBA MED Kereskedelmi Kft. a Weblapról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weblapról.

IV. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a ZEBA MED Kereskedelmi Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a ZEBA MED Kereskedelmi Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weblapról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, stb.) végrehajtani.

V. Jogérvényesítési lehetőségek

A ZEBA MED Kereskedelmi Kft. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Ha úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, akkor kérjük, írjon nekünk az info@harmonia-centrum.hu e-mail címre, vagy a 1055. Budapest, Honvéd utca 22. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

VI. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2016. május 2.

ZEBA MED Kereskedelmi Kft.
Adatkezelő