Harmónia Centrum
Eljön hozzánk az egészségéért?
Mi fáj? Mi a panasza?
Hatékony gyógymód kereső...

Adatkezelési tájékoztató a Páciens és Megrendelő személyes és egészségügyi adatok kezeléséhez

Jelen adatvédelmi tájékozató a Megrendelő és/vagy Páciens (továbbiakban Érintettek) számára készült, melyben megismerhetik a Szolgáltató (továbbiakban Adatkezelő), őket érintő, személyes adatokra vonatkozó, adatkezelési tevékenységét. Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő ÁSZF-jének elválaszthatatlan része, mely kifüggesztésre kerül az Adatkezelő telephelyeinek nyilvános területén.

I. Az Adatkezelő szervezet neve és elérhetősége(i)

ZEBA MED KERESKEDELMI Kft.

 • Székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 22.
 • Adószám: 13659532-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-908573
 • Képviseletre jogosult: Zentai Ágnes 
 • Elérhetősége: 0036-1-346-0325 ; 0036-70-340-4810, info@harmonia-centrum.hu

II. Az adatkezelésre vonatkozó törvényi szabályozások

Az Adatkezelő az ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatások végzése során, a tudomásukra jutott adatokat, a PTK, valamint az alábbi jogszabályok alapján köteles kezelni: 

 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban GDPR),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény. (továbbiakban EÜ Adatok Kezelése tv.)
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.)
 • Az adatkezelés jogalapja a Weboldal üzemeltetése esetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Jelen adatkezelésben foglaltak, az Adatkezelő álláspontja szerint, mindenben megfelelnek a fent hivatkozott jogszabályi rendeleteknek.

III. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, amennyiben van és elérhetősége(i)

A GDPR rendelet alapján, az Adatkezelő törvényi előírása adatvédelmi tisztviselő alkalmazása. Az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselője:

 • Heizler-Himes Eszter 
 • Elérhetősége: 0036-1-346-0325; 0036-70-340-4810; info@harmonia-centrum.hu

IV. Adatkezelés célja

Az Adatkezelő az ÁSZF-ben rögzített feltételekkel szerződéses viszonyba kerül az Érintettekkel. Az Adatkezelő az alábbi célból gyűjti az Érintettek adatait:

 • Szerződéses viszonyhoz tartozó kapcsolattartó meghatározása; a Szolgáltatás teljesítéséhez; válaszüzenet vagy értesítés megküldéséhez az Érintett számára
 • Szolgáltatásainak (Humán-egészségügyi szolgáltatások) teljesítéséhez;
 • A Szolgáltatás elvégzését követő számla kibocsátásához.
 • A személyszámítógépen, orvosi alkalmazás felhőszolgáltatónál tárolt adatok mentése, adatbiztonsági célból.
 • Blog hozzászólás írásának lehetővé tétele. A hozzászólás írásakor a megfelelő mező bejelölésével az Érintettnek lehetősége van értesítést kérni arról, ha az adott blogbejegyzéshez új hozzászólás érkezik.
 • Weboldal és a szolgáltatások fejlesztése. Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.

V. Az Érintettek köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbi Érintettekre vonatkoznak:

 • Az Szolgáltatást megrendelő természetes személy Megrendelő adatai;
 • A Szolgáltatással érintett Páciens természetes személy adatai.

VI. Adatkezelés jogalapja, mi történik/történne akkor, ha az adatszolgáltatás elmarad az Érintettől

Személyes adatok megnevezése Jogalap Adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintettre gyakorolt hatása
Kapcsolattartási és számlázási adatok: Név; Lakcím; Telefonszám és/vagy email cím,  - Az Érintett által kezdeményezett Szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.)
- Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1.c.)
Amennyiben Név és Lakcím személyes adat közlése elmarad, úgy az Adatkezelő és Érintett között nem jöhet létre Szerződéses jogviszony, mivel az Adatkezelő nem tud számlát kibocsátani. Amennyiben a Telefonszám és/vagy email cím személyes adat közlése elmarad, úgy az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítéséhez nem tud időpontot egyeztetni, módosítani, esetlegesen felmerülő lényegi információkat megosztani az érintettel, ezért az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítését nem vállalja, a jogviszony nem jön létre. 
Egészségügyi dokumentáció adatai: Születési idő; bármilyen olyan adat, mely egészségügyi vonatkozású, vagy arra kihatással lehet az Adatkezelő döntése alapján. - Az Érintett által kezdeményezett Szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.)
- Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1.c.)

Amennyiben az egészségügyi dokumentációba tartozó bármely személyes adat közlése elmarad, úgy az Adatkezelő a Szolgáltatás megfelelő minőségű teljesítésére nem tud garanciát vállalni. Ilyen esetben az Adatkezelő egyéni belátása szerint eldönti, hogy a Szolgáltatás teljesítését nem vállalja vagy vállalja. Fontos, hogy az EÜ Adatok Kezelése tv. szerint az Érintett egészségügyi adatainak megadása azonban az Érintett döntése alapján, önkéntes.

Mentés a személyi számítógépről és az orvosi alkalmazás felhőszolgáltatóról. Az Adatkezelő jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk f) Amennyiben a mentés elmarad, úgy fennáll a veszélye, hogy a személyi számítógép megsemmisülése vagy meghibásodása, elvesztése esetén az azon tárolt adatok elektronikus kartotékok megsemmisülnek. Ez az Adatkezelő folyamatban lévő Szolgáltatásainak ellehetetlenülését jelentené, így nem tudja a Szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.
Név, E-mail cím - Az Érintett által kezdeményezett Szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.) Amennyiben Név és E-mail cím személyes adat közlése elmarad, úgy az Érintett blog bejegyzésének közzététele nem valósulhat meg. Amennyiben a Név közlése elmarad, nem kerülhet megjelenítésre a blogbejegyzést tévő neve, mely lehetetlenné teszi a folyamatot. Amennyiben az E-mailcím személyes adat közlése, és az értesítésre való kérelem elmarad, az Érintett nem kaphat értesítést a blog bejegyzéséhez érkező hozzászólásról.
Név
E-mail cím
Telefonszám
Üzenet tartalma
Kapcsolatfelvétel időpontja
- Az Érintett által kezdeményezett Szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.) Amennyiben a Név közlése elmarad, nem teljesíthető az azonosítás. Amennyiben az E-mail cím és Telefonszám személyes adat közlése elmarad, nem teljesíthető a kapcsolatfelvétel. Amennyiben az üzenet tartama elmarad, a válasz üzenet témája nem meghatározható. Amennyiben a kapcsolatfelvétel időpontja nem kerül rögzítésre, a válasz üzenet teljesítéséhez megjelölt határidő nem betartható. Összességében az Érintett számára a kapcsolatfelvétel és segítségkérés nem teljesülhet.
Weboldal használata során, azzal összefüggésben gyűjtött technikai adatok. (Érintett IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.)
(részletesen lásd VI.2) rész).
- Az Érintett által kezdeményezett Szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.) Hiányos adatszolgáltatás esetén az érintettre gyakorolt hatása a nem testre szabott kiszolgálás.

VI. 2. A Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

2.1. Cookie-k kezelése

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” cookie-k, a biztonsági cookie-k.

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.

Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben az Érintett törléséig tart.

2.2. Sütik törlése

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Weboldal külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.

A ZEBA MED Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

2.3. Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

2.4. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Dalos és Társa Kft. megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Dalos és Társa Kft. felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

VII. Adatkezelés időtartalma

 • Új Érintett esetén, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az Adatkezelő, amennyiben a Szerződéses jogviszonyt az Érintett kezdeményezi, de mégsem történik Szerződéskötés (nem jött el a megbeszélt időpontra), úgy a megbeszélt teljesítési időpontot követően haladéktalanul törli.
 • Már létrejött Szerződéses jogviszonyban:
  • Számlán található személyes adatok és a számla megőrzési ideje, az adott naptári év utolsó napjától számított 7. év vége, jogszabályi előírás alapján.  Azt követően az adatok törlésre kerülnek.
  • Egészségügyi dokumentációban található személyes adatok és az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje 30. év vége, jogszabályi előírás alapján. Azt követően az adatok törlésre kerülnek.
 • Mentés a személyi számítógépről és az orvosi alkalmazás felhőszolgáltatóról folyamatosan történik naponta, azonban az Adatkezelő maximum 8 példányt őriz meg. A régebbi példányok automatikusan törlődnek.
 • Weboldal használata során gyűjtött technikai adatok kezelésének időtartama a naplózás időpontjától számított 5 év.
 • Weboldalon keresztül igényelt kapcsolat felvételi igény, illetve blog bejegyzés során nyert adatok kezelése az Érintett hozzájárulásának írásban történő visszavonásáig tart.
 • Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

VIII. Adatkezelés eljárásának rövid leírása gyűjtéstől a feldolgozásig és megsemmisítésig (a tárolás, folyamatok szervezésének biztonságáról rövid leírása, a feldolgozás módja manuális/automatikus, profilozás/automatikus döntéshozatal, kik ismerhetik meg a személyes adatait)

1) Az Érintett, telefonon, emailen, weben, személyesen időpontot foglal, vagy módosít, mely az Adatkezelővel történő szerződéskötés kezdeményezését jelenti. Az Adatkezelő recepciósa, asszisztense, vagy a kezelést végző személy ilyen esetben elkéri az Érintett Nevét és telefonszámát, melyet a rendelőben használt papíralapú kartotékban, vagy személyi számítógépen, vagy orvosi felhőalkalmazásban rögzít. Amennyiben az Érintett eláll a Szolgáltatás teljesítésétől, úgy az időpont foglaláshoz rögzített adatok ezen példánya törlésre kerül. Amennyiben az Érintett már korábban igénybe vette a Szolgáltatást és rendelkezik papír alapú, vagy elektronikus kartotékkal, úgy az abban tárolt személyes adatok a jogszabálynak megfelelően megőrződnek.

2) Az Érintett megérkezik a foglalt időpontra. A recepciós, asszisztens és/vagy orvos/kezelő személy, a Szolgáltatás megkezdése előtt rögzíti a születési időpontot és a szükségesnek vélt egészségügyi adatokat, papír alapú kartotékra, vagy személyi számítógépre, vagy orvosi felhőalkalmazásban, ahol megnyitnak egy kartotékot az Érintett összes, ettől az időponttól felmerülő személyes és/vagy egészségügyi adatainak kezelésére.

3) A 2-es pont megtörténtét követően minden újabb Szolgáltatás igénybevétel során az Érintett kartotékjába kerülnek az új felmerülő személyes adatok rögzítésre, mint az egészségügyi dokumentáció része.

4) Az utolsó Szolgáltatás igénybevételtől számított 30 évet követően az Adatkezelő orvosa/kezelője utasítást ad az asszisztensnek az Érintett kartotékjának törlésére.

5) A kartoték helye az Adatkezelő telephelyén/székhelyén található zárható irattároló szekrény, személyi számítógép és/vagy orvosi alkalmazás felhőszolgáltató. Az adatkezelő helyszíne zárható, nyitvatartási időben az Adatkezelő munkatársai közül egy fő a helyszínen tartózkodik a személyi számítógép közelében. A személyi számítógép háttértárolója felhasználónévvel-jelszóval védett. Az orvos felhőalkalmazás felhasználónévvel-jelszóval védett. A számítógépről és/vagy felhőalkalmazásról mentés készül, mely biztonságosan titkosított és tárolt.

6) Az Adatkezelő nem végez automatikus döntéshozatali eljárást az Érintett személyes adataival.

7) Az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítésébe vont közreműködők segítségével végez profilozási tevékenységet, a Páciens személyes egészségügyi adatai alapján, mely jelen esetben a Páciens egészségügyi állapotának meghatározásához, a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kockázatfelmérésekhez, és kockázat csökkentő lépések meghatározásához szükségesek. A profilalkotás minden esetben, kötelezően objektív. Az így kialakított egészségügyi profilt a Páciens kartotékja tartalmazza, melyet az Adatkezelő közreműködői az orvosi titoktartás szabálya szerint kezelnek. Ilyen esetben a Páciensnek joga van a profilalkotás eredményével, profilalkotás eljárási szabályaival, vagy a módjával kapcsolatban az Adatkezelőhöz fordulni, felvilágosítási, módosítási, másolati, tiltakozási, újra profilozási kérelmet benyújtani. Az Érintett kérdéseivel és beadványaival a Szolgáltatást végző Közreműködőkhöz fordulhat a konkrét egészségügyi profilhoz kapcsolódóan, vagy általános profilalkotási témában az adatkezelési tájékoztató III. bekezdésében megadott személyhez.

IX. A kezelt adatok köre és azok célja (pl: név – kapcsolattartás, megszemélyesítés, cím: kapcsolattartás stb, javasolt táblázatos formában)

Személyes adatok megnevezése Az adatkezelés célja
Név Kapcsolattartás; beazonosítás; egészségügyi dokumentáció; számlázás
Lakcím egészségügyi dokumentáció; számlázás
Telefonszám, email cím Kapcsolattartás;
egészségügyi dokumentáció
Születési dátum Beazonosítás, egészségügyi dokumentáció
Egészségügyi adatok Egészségügyi dokumentáció, Szerződés teljesítés

X. Az Adatfeldolgozónak átadásra kerülő személyes adatok, úgy az adatfeldolgozó, a megjelölése, az Adatfeldolgozók ismertetése. Külföldre történő adat továbbítás, vagy nem továbbítás megjelölése.

Az Adatkezelő Külföldre nem továbbít semmilyen személyes adatot az Érintettről.

Az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítéséhez az alábbi alvállalkozók (továbbiakban: Adatfeldolgozók) tevékenységét veszi igénybe. Ezen Adatfeldolgozók, kizárólag a Szolgáltatás teljesítése céljából, hozzáférhetnek az Érintett részben vagy egészben tárolt személyes adataihoz.

Az Adatfeldolgozók listája és azok tevékenysége az adatokkal nyilvánosságra van hozva a szolgáltató székhelyén a recepción, valamint megigényelhető emailes továbbítása a III. bekezdésében meghatározott személyhez történő írásos és/vagy szóbeli megkeresésével.

Az Érintett megkeresheti direktben is az Adatfeldolgozókat, amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban lenne kérdése, egyéb jogérvényesítése. Javasolt a megkeresések megválaszolásának gyorsítása érdekében, hogy az Adatkezelő, adatvédelmi tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személyen keresztül történjenek.

XI. Érintett jogai és azok érvényesítésének lehetőségei (átlátható eljárás, tájékoztatás kérés, módosítás/pontosítás, törlés/elfelejtés, betekintés, másolatkérés, adatkezelés korlátozása, tiltakozás, profilalkotás eljárásának megismerése, automatizált döntéshozatal eljárásának megismerése, automatizált döntéshozatal megfellebbezése embernél)

Az Érintettet a személyes adatai kezelése során a jelen bekezdésben részletezett jogok illetik meg. Ezen jogok érvényesítésének módjai az Adatkezelő személyzetéhez, adatfeldolgozóihoz, különösképpen az adatkezelési tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személyhez történő írásos és/vagy szóbeli megkeresés, vagy panasz, melyre az Adatkezelő 3 munkanapon belül reagál, vagy választ ad. Javasolt a jogérvényesítést az elszámoltathatóság elve miatt, írásban megtenni az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Érintett, az adatkezelésben fennálló jogsértést észlel, úgy fordulhat kártérítési igényével közvetlenül a területileg illetékes bírósághoz, vagy panaszt nyújthat be az ellenőrző hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: 391-14-00, email: ugyfelszolgálat@naih.hu , web: http://naih.hu továbbiakban: NAIH) felé. Amennyiben az Érintett a NAIH felé fordul, úgy tudomásul veszi, hogy a NAIH-nak nincs jogköre, az Érintett jogainak sérelmét kompenzáló kártérítés megállapítására. Amennyiben az Érintett erre igényt tart, javasoljuk a vélt jogsértéssel kapcsolatban, az illetékes bíróság megkeresését válassza.

Az Érintett az alábbi jogokkal rendelkezik, személyes adataival kapcsolatban, jelen adatkezelésben:

Átlátható eljárás joga: Az Érintett megismerheti az őt érintő személyes adatok tárolásának, kezelésének, feldolgozásának eljárásait, tájékoztatást kaphat az adatkezelésről teljes körűen, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. Ezen jogával az Érintett, már az adatkezelés megkezdését megelőzően élhet, az Adatkezelő nyilvánosan elérhető Adatkezelés Tájékoztatójának megismerésével, és a jelen tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személyhez fordulásával.

Tájékoztatás kérés joga: Az Érintett tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelés bármely részéről, az általa megadott kezelt adatokról, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. A tájékoztatást a jelent adatkezelés tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személytől igényelheti.

Betekintéshez joga: Az Érintett betekinthet a róla vezetett személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásokba, előre egyeztetve az Adatkezelővel, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. A betekintést a jelent adatkezelés tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személytől igényelheti.

A módosítás, pontosítás joga: Az Érintett kérheti a személyes adatai pontosítását az Adatkezelő által vezetett nyilvántartásokban, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. A módosítást, pontosítást a jelent adatkezelés tájékoztató III. bekezdésében meghatározott személytől igényelheti.

A törlés, elfeledés joga: Az Érintett a Szolgáltatás igénybevétele előtt, amennyiben eláll a Szerződéstől, kérheti a Szerződés megkötésének/megkezdésének előkészítéséhez rögzített személyes adatai törlését. Elfeledés jogot jelen adatkezelésben nem értelmezhető. Az egészségügyi dokumentációban, számlában, egyéb jogszabály által előírt helyen található személyes adatainak törlésére nincs lehetőség, mivel annak megőrzése, az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége.

Adatkezelés korlátozásának joga: Az Érintett, az Adatkezelővel folytatott jogvitája esetén, kérheti az adatkezelés korlátozását az Adatkezelőtől, más Érintett jogainak csorbítása nélkül. Ebben az esetben az Adatkezelő zárolja az Érintett írásos kérelembe foglalt adatait. A zárolást követően semmilyen módosítást nem végez a zárolt adatokon. A jogvita lezárását követően, az adatkezelés a határozatban foglaltaknak megfelelően folytatódik, vagy megszűntetésre kerül. 

Adatkezelés tiltakozásának joga: Az Érintett, az Adatkezelőnél tiltakozhat az őt érintő adatkezelés bármelyik része, vagy egész ellen, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

Profilalkotás eljárásának megismeréséhez joga: Az Érintett, kérheti az Adatkezelőtől, a profilalkotási eljárási módszer megismerését, más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

Automatikus döntéshozatal eljárásának megismeréséhez joga: Jelen adatkezelésben ez nem értelmezhető, mivel az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

Automatikus döntéshozatal eljárásának megtámadásához, természetes személyű döntéshozóhoz fordulás joga: Jelen adatkezelésben ez nem értelmezhető, mivel az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

 

Igazolom, hogy jelen adatkezelési tájékoztató pontosan bemutatja az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét.

ZEBA MED KERESKEDELMI Kft.
Zentai Ágnes
Ügyvezető Igazgató